Zonder Klokkenluidersregeling zakendoen met US of UK risicovol !

Als u zaken doet met de US of UK en u heeft geen meldingsregeling integriteitsschending dan bent u kwetsbaar voor de aldaar geldende wetgeving. (Meldingsregeling integriteitsschending wordt ook wel aangeduid als “klokkenluidersregeling”. Deze term probeer ik zoveel mogelijk te vermijden vanwege de negatieve connotatie. Voor de herkenbaarheid heb ik dit toch in de titel gebruikt.)

Zowel om de US als in de UK geldt wetgeving die ook werking heeft naar buitenlandse ondernemingen die zakendoen met bedrijven aldaar. In de US is dat de FCPA – “Foreign Corrupt Practices Act” en in de UK is dat de “Bribery act 2010”. Beiden hebben extraterritoriale werking.

De Bribery Act stelt strafbaar het “ nalaten om omkoping te voorkomen”. Bij overtreding van het betreffende artikel is het aan u om aan te tonen dat er binnen uw organisatie voldoende adequate procedures zijn ter voorkoming van omkoping. Blijkens de toelichting valt daaronder bijvoorbeeld het hebben van een meldingsprocedure integriteitsschending (en er uiteraard ook daadwerkelijk naar handelen).

De FCPA stelt eisen aan de betrouwbaarheid van de boekhouding, verslaglegging en de interne controlesystemen van bedrijven die zakendoen (direct of indirect) met in de US gevestigde ondernemingen.

Zo eist de FCPA dat er een compliance programma is, waarin een meldingsregeling integriteitsschending is opgenomen. De toelichting spreekt van “ confidential reporting and internal investigation” ).

Aangezien veel Nederlandse ondernemingen (nog) geen meldingsregeling integriteitsschending hebben is een waarschuwing op zijn plaats. Doet u zaken met de US of UK, dan is een dergelijke regeling geen overbodige luxe.

Een andere goede reden om voortdurend pro-actief te werken aan de integriteit in uw organisatie: uit onderzoek blijkt dat integere organisaties succesvoller zijn. Zie daarover mijn eerdere artikel "Integere organisaties zijn succesvoller".

Meer weten over het bevorderen van integriteit in uw organisatie? neem gerust contact met mij op.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags