Over mij

Werkwijze

Zoals de naam van mijn bedrijf al aangeeft wil ik graag uw business partner zijn in het proces van verandering. Juist door een intensieve samenwerking met uw management en medewerkers kunnen wij gezamenlijk tot een blijvend resultaat komen.

Waarden

Ik hanteer drie waarden die voor mij essentieel zijn in de samenwerking: Professionaliteit, Integriteit en Respect. 

 

Bijdrage aan de maatschappij

Uw en mijn succes betekent automatisch een succes voor een deel van de maatschappij en dan met name kinderen in mindere omstandigheden. In het besef dat ons succes voor een deel te danken is aan het feit dat wij in de gelukkige omstandigheid van een economisch en maatschappelijk sociaal gunstige omgeving verkeren, geef ik een deel van mijn verdiensten terug aan de maatschappij.

TOP Business Partners investeert dan ook in ontwikkelingsprojecten in omgevingen waar mensen in minder gelukkige omstandigheden verkeren. Dat geschiedt via donaties aan goede doelen waar ik een directe betrokkenheid bij heb. Deze goede doelen zijn hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van de positie van kinderen middels opvang, verzorging en opleiding.

 

De afgelopen jaren steunde TOP Business Partners onder andere:

Creating Changes Foundation  

Helping Hand Moldavia

Stichting Twiga

Stichting Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda (NACMU)

Antoon Leurs

Managing Partner

 

Met meer dan 45 jaar werkervaring, waarvan de laatste 37 jaar in de zakelijke dienstverlening en sedert 1996 zelfstandig ondernemer, wil ik vooral functies vervullen waarin ik mijn ervaring en kennis kan delen en anderen kan laten groeien. Dat is waar ik plezier aan beleef. Dat geldt in de verschillende rollen die ik vervul. Zowel in mijn rol als programmamanager bij mijn klanten als toezichthouder bij een zorginstelling merk ik dat het veel voldoening  geeft om anderen een beroep te laten doen op mijn kennis en ervaring. 

Mijn linkedin profiel vind u hier: